Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Στα είκοσι επτά μου χρόνια», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 51