Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Προσωρινή λύση», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 50-51