Είστε εδώ

Αλεξανδρόπουλος Γιάννης, «[Καμιά φορά λες πως θα ’ρθεις να με συναντήσεις]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 49