Είστε εδώ

Αλεξανδρόπουλος Γιάννης, «[Ανεβασμένοι]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 49