Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «[Φωτογραφία]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 34