Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «Shatabti Express-Ταξιδιωτικό σε τρία μέρη, Α΄», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 34-38