Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Προς φίλους το μήνυμα», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 32