Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Για κάποιους ένα προσωπικό, μετέωρο ερώτημα», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 31-32