Είστε εδώ

Λιακόπουλος Θανάσης, «Ο μόνος», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 25-27