Είστε εδώ

Βογιατζής Ιωάννης, «Εδεμικό», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 22-24