Είστε εδώ

Μίχας Σταύρος, «Μέσα στο φως μέσα στο όλο», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 16