Είστε εδώ

Σαραντάρης Γιώργος, «Τις Κυριακές…», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 15