Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ, «Ένας δάσκαλός μου… ποιητής (Μιχαήλ Αλεξανδρόπουλος)», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 1-3