Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Εμμανουήλ Κριαράς το 1960», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 1