Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Ο χρόνος και η σιωπή», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 86-87