Είστε εδώ

Μαυρομμάτης Πάνος Ι., «Κανένας Θεός», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 80-85