Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Ο σκύλος μου», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 63