Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Δείκτης νοημοσύνης», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 60-62