Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Δείξε μου λίγη κατανόηση», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 53