Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Πρωινό», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 52