Είστε εδώ

Αναστασάκος Σέφης, «Κατάρτια», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 17