Είστε εδώ

Αναστασάκος Σέφης, «Διαδήλωση», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 16-17