Είστε εδώ

Ξανθάκος Γιώργος, «Η Νάντια στη Μαδρίτη», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 89-94