Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Προς Επταπύργιον», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 86-88