Είστε εδώ

Καραμβάλης Δημήτρης, «Οριακό», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 78-79