Είστε εδώ

Μαυρομμάτης Πάνος Ι., «Το απολίθωμα», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 68-71