Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «Στην Πόλη», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 64-67