Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Γιατί να βασανίζω το μυαλό μου», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 54