Είστε εδώ

Φάντη Χρύσα, «Η νυφίτσα», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 50-53