Είστε εδώ

Καραντώνης Γιώργος, «Έξι αποσπάσματα ενός Μαρτίου [I-VI]», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 26-27