Είστε εδώ

Αναστασάκος Σέφης, «Ορτανσίες», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 25