Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Μπλουζ για τρεις», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 62-64