Είστε εδώ

Ζαχαριάδου Κατερίνα, «Οι νύχτες των ήχων», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 60-61