Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Ήρθαν τα ζώα», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 43-45