Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιώργος, Ντίνος, Κάρμεν, στο Τμήμα Εισαγωγών», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 43