Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Η Κομπαρσίτα», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 38