Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Τα βάσανα που φεύγουν», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 38