Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Οικογενειακές διακοπές στη Θάσο», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 13