Είστε εδώ

Μουρσελάς Κώστας, «Νύχτα ταξιδεύοντας προς Θεσσαλονίκη», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 10-12