Είστε εδώ

Λίλλης Γιώργος, «Υ.Γ.», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 5