Είστε εδώ

Λίλλης Γιώργος, «Εικόνες μιας πόλης», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 2-5