Είστε εδώ

Κοΐδου Αφροδίτη, «Εκ του υστερήματος», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 42