Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Ας κάνουμε ρίζες εδώ», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 40-41