Είστε εδώ

Φάντη Χρύσα, «Η μυστική ατραπός», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 32-33