Είστε εδώ

Φάντη Χρύσα, «Ο Τειρεσίας», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 30-31