Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Τα περασμένα», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 29