Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Στην επαρχία του ’73», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 28