Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «το τέλος είναι πάντοτε θλιμμένο», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 17