Είστε εδώ

Μίχας Σταύρος, «Μη και ξυπνήσει ο ουρανός», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 21