Είστε εδώ

Μίχας Σταύρος, «Ο άγγελός μου είχε δίκιο», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 21